Bilim ve Teknoloji

Asena
18 Görünümler · 10 ay önce

Kusursuz Denge’nin ilk bölümünde, Dünya’yı keşfetmeye hazır mısın?

Uzayın ve evrenin derinliklerini keşfederken oksijen ve nefes arasındaki kusursuz dengeyi ve Salda Gölü ile Mars arasındaki benzerliği açıklayacağız.

El-Fergânî’nin Güneş tutulmasının tarihini nasıl hesapladığını öğreniyor; evren ve oksijenin gizemlerini açığa çıkarıyoruz.

Asena
13 Görünümler · 10 ay önce

Dimitri Mendeleyev ve periyodik tablosu elementleri sıraya koyuyor. Ancak bu sıralama Marie Curie’nin radyo aktifleri keşfetmesiyle birlikte değişime uğruyor.

Asena
17 Görünümler · 10 ay önce

Atomun iç parçalarını bulmak için yarışa girenlerden Harry Moselen'in röntgen keşfi, Glenn Seaborg'un dünyayı sonsuza dek değiştirecek el yapımı plütonyumu yaratması ve hayal dahi edilemeyecek kuvvette bir yıkım gücünü ortaya çıkarması... İşte bilim adamlarının atom yolculuğu.

Asena
16 Görünümler · 10 ay önce

2000 yıl önce bir grup insan, gizli mahzenlerde son derece tehlikeli deneyler yapıyorlardı. İşlevsel açıdan ilkel laboratuvarlar diyebileceğimiz bu loş mekanlarda bu insanlar, kendi hayatlarını tehlike altına atma pahasına maddeye hükmetmenin ve onu geliştirmenin yollarını arıyorlardı.
Onlar kendilerine “simyacı” diyorlardı. Mükemmelliği bulmanın peşindeydiler.

Asena
9 Görünümler · 10 ay önce

Bilimin en tuhaf ikililerinden biri olan İngiliz bakan Joseph Priestley ve Fransız vergi danışmanı Antoine Lavoisier birlikte oksijen adı verilen mucizevi gazı keşfediyorlar. Böylece kimyanın mirasını açıp iki yeni elementin araştırılmasını tetikliyorlar.

NightKing
42 Görünümler · 11 ay önce

⁣Doğal Olmayan Seçilim, genetik mühendisliğine ve DNA düzenleme teknolojisine evlerinden çalışan bilim adamları, şirketler ve biyohackerların bakış açısıyla genel bir bakış sunan belgesel dizisidir. İyi seyirler. (Altyazı mevcuttur.)

NightKing
36 Görünümler · 11 ay önce

Doğal Olmayan Seçilim, genetik mühendisliğine ve DNA düzenleme teknolojisine evlerinden çalışan bilim adamları, şirketler ve biyohackerların bakış açısıyla genel bir bakış sunan belgesel dizisidir. İyi seyirler.

NightKing
44 Görünümler · 11 ay önce

Doğal Olmayan Seçilim, genetik mühendisliğine ve DNA düzenleme teknolojisine evlerinden çalışan bilim adamları, şirketler ve biyohackerların bakış açısıyla genel bir bakış sunan belgesel dizisidir. İyi seyirler.

NightKing
48 Görünümler · 11 ay önce

Doğal Olmayan Seçilim, genetik mühendisliğine ve DNA düzenleme teknolojisine evlerinden çalışan bilim adamları, şirketler ve biyohackerların bakış açısıyla genel bir bakış sunan belgesel dizisidir. İyi seyirler.

NightKing
15 Görünümler · 11 ay önce

Parayı bulan ilk uygarlık olan Lidyalılar'dan beri para, tarih içinde sıkça form değiştirmiş ve günümüzdeki en son hali olan kağıt paraya evrilmiştir. Gerçekten son hali kağıt para mı, yoksa teknolojinin bu denli ilerlediği günümüz dünyasında yeni bir evrim geçirmekte mi? Adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz için bu soruya evet cevabını verebiliriz. İşte paranın yeni formu ve ona verilen isim: Kripto Para!

Asena
8 Görünümler · 11 ay önce

İçinde bulunduğumuz evren, evrendeki yıldızlar, gezegenler, gezegen içinde yer alan yapılara kadar belirli bir form olarak ele alabildiğimiz her şey kendine özgü bir tasarım ve düzen içinde. Hücre ise canlı ve cansız organizmaların bildiğimiz en küçük formu. O da kendine özgü bir tasarım ve düzene sahip. Anca mikroskop ortamında inceleyebileceğimiz bu tasarımı gelin bu belgeselde yakından görelim. İyi seyirler.

NightKing
4 Görünümler · 11 ay önce

Canlıların ya da büyük çoğunlukla beyne sahip canlıların hareket ve davranışları bilimsel açıdan ele alındığında, organizma içerisinde bir çeşit komut sisteminin varlığından söz edilebilir. Örneğin insanın konuşmaya başlaması, elini kaldırıp indirmesi, bacaklarıyla adım atması beyinde başlayıp, sinirler aracılığıyla iletilen ve bu sayede ortaya çıkan, insana has davranışlar. Günümüz teknolojisi ise tüm bunlardan ilham alıyor, uygulamasını laboratuvar ortamında gerçekleştiriyor ve son yılların ve geleceğin en önemli teknolojisini ortaya koyoyur: Yapay zeka!

Yapay zekaya sahip bir organizma da, örneğin bir robot, kendine önceden kodlanmış emirlere dayanarak insana has davranışları taklit edebiliyor. Durum böyleyken çağımız ve geleceğimiz açısından yeni bir türün oluşmakta olduğunu söyleyebiliriz: Biyonik insanlar.

NightKing
7 Görünümler · 11 ay önce

Su…Hayatımızın her anında bize eşlik eden, fiziksel ve kimyasal açıdan akıl almaz özellikler taşıyan basit fakat birçok yönüyle hala bilinmeyen yaşam kaynağımız. Evet, suyun bazı özellikleri hala açıklanamıyor. Örneğin tüm maddeler soğukta sıkışırken, su aksine, genişliyor. DNA'ları çözen ve açık atomları parçalayan araştırmacılarla, hayatın en temel maddesi olan gündelik su bilimini iyi anlayabilirsiniz. Ancak su moleküllerinin birbirine nasıl bağlandığını araştıran son deneyler, çelişkili sonuçlar doğurdu.

Asena
6 Görünümler · 11 ay önce

Genlerimizin, bizden daha önce yaşamış olan insanların kalıntıları olduğunu ve bu aktarımın sonsuz bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Aslında sadece insan üzerinden ele almak yanlış olur. Bitkiler, hayvanlar ve diğer canlı oragnizmalar da kendi içerisinde kodlanmış genleri taşımakta ve aktarmaktadır. Bu aktarımdan doğan kodların laboratuvar ortamında değiştirilmesi ise yeni türlerin oluşumuna ve klonlama teknolojisinin ilerlemesine yol açmakta.

Asena
7 Görünümler · 11 ay önce

Geçmişten bu yana devletler kurulmuş, kimi zaman bu devletler karşı karşıya gelmiş ve savaşlar çıkmıştır. Keza bu karşılaşmalar kimi zaman tüm dünyayı etkisine alacak büyük savaşların yaşanmasına sebep olmuştur. Devletler birbirlerine üstünlük sağlamak için silahlar geliştirmiş, bu silahlarla savaşmış ya da bazen gövde gösterilerine aracı kılmışlardır. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte günümüzde yüksek kabiliyetlere sahip birçok silah, savaş uçağı, patlayıcı ve füzeler geliştirilmiştir. Gelin tüm bunları yakından inceleyelim.

Asena
6 Görünümler · 11 ay önce

⁣Dünyayı Değiştiren 101 Alet... İyi seyirler!

Asena
5 Görünümler · 11 ay önce

Yerin 100 metre altında, 27 km uzunluğundaki bir tünelde devasa bir makine gizli. O kadar büyük bir inşaat ki tamamlanması 15 yıldan fazla sürdü. Mühendislerin sınırlarını zorladı.

Asena
7 Görünümler · 11 ay önce

Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen patlama ve ardında bıraktığı küller... İyi seyirler!

Asena
6 Görünümler · 11 ay önce

Evrendeki en hızlı şey uzayda ilerleyen ışık... Uzaydaki çok uzak noktalarda bizlere ulaşırken aynı zamanda kainatın geçmişini aydınlatıyor. Işık saniyede 300 .000 km hızla hareket eder. Onun hızı nihai sınırdır. Hiç bir şey daha hızlı gidemez. Uzay gemileri peki bu ışık hızlarından daha hızlı gidebilecek mi? En azından denemeye değer mi?

Asena
4 Görünümler · 11 ay önce

Evren ile bilgilerimizin büyük bir kısmına fizik bilimi sayesinde ulaşırız. Evrenin en önemli bilimlerinden biri fiziktir. Fizik ortaya koyduğu teoriler ile tabiatta gerçekleşen olayları açıklamaya çalışır. Bu teorilerin amacı sadece Dünya'da değil, kainatın her yerinde geçerli olmalarıdır. Fizik yasası tabiri yaygın olarak kullanıldığı için biz de bu tabiri kullanıyoruz. Aslında yasa, kanun gibi hükümler bilimde çok geçerli değildir. Çünkü yasa diye kabul edilen birçok iddia zaman içerisinde çürütülebilmektedir. Örneğin birazdan bahsedeceğimiz Newton'un hareket yasaları buna dahildir.

Evrendeki farklı olayları açıklayan birçok fiziksel teori vardır. Bunlardan en temel olanları alacağız. Bu teoriler ya da yasalar ideal koşullarda ve kapalı sistemlerde geçerlidir. İdeal koşullarda geçerli olması bir fiziksel teoriyi asla değersizleştirmez. Örneğin, sürtünmesiz ortam dahilinde doğru işleyen bir teoride çıkan aksaklıkların kaynağı eğer sadece sürtünmeyse bu bilgimize bir zarar vermez.
Newton'un Üç Temel Hareket Yasası
Sir Isaac Newton hareketi açıklamak için üç tane temel yasa ortaya koymuştur. Bu yasalar çok ekstrem durumlarda çalışmasalar dahi fizikte çok uzun süre birçok şeyi açıklamışlardır. Hala temel fizikte önemini koruyan bu yasalardan dolayı, Newton mekanik fiziğin babası olarak görülmektedir.

Bu yasalardan ilki eylemsizlik yasasıdır. Eylemsizlik yasası şunu söyler: Bir cismin üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki etmedikçe, cisim var olan durumunu korur.

İkinci yasa kuvvet uygulanan cisimlerin ivme kazanmasıdır. F = m.a formülü bu yasayı açıklamaktadır. Cisme uygulanan net kuvvet, kütle ve imvesinin çarpımına eşittir.

Üçüncü yasa etki - tepki yasasıdır. Herhangi bir cisme denge halinge bir kuvvet etki ediyorsa onu dengeleyen zıt yönde bir kuvvet de mevcuttur.

Enerjinin Korunumu Yasası
Kapalı ya da yalıtılmış bir sistemdeki enerji miktarı sabittir. Enerji form değiştirir ama yok olmaz. Einstein'ın E = m.c2'yi ortaya koymasından sonra bu yasa enerjinin korunumu olarak değil, enerji ve maddenin korunumu olarak gelişti. Çünkü bu formül madde ve enerji arasında doğrudan ilişki olduğunu ortaya koydu.

Nükleer patlamada enerji aniden ordaya çıkmaktadır. Oysa enerjinin yoktan var olmadığını biliyoruz. Ancak burada da atom çekirdeği yani madde enerjiye dönüşmektedir.

Momentumun Korunumu Yasası
Momentum kütle ve hızın birlikte ortaya çıkardığı fiziksel terimdir. Kütle ve hızın çarpımı momentuma eşittir. Bunu P = m.v formülü ile görmekteyiz. Farklı etkilerden dolayı monetum yer değiştirebilir, parçalara ayrılabilir ancak toplam momentum korunur.

Elektrik Yasaları
Columb ile Gauss'un çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış yasalardır. Elektrik yüküyle yüklenmiş cisimler elektriksel kuvvet ve elektrik alan oluştururlar. Fiziğin en önemli dallarından biri de elektriktir. Elektrostatik yasaları evrenin çekim yasası ile de paralellik gösterir. Ayrıca manyetizma gibi olayların açıklaması da elektrostatik ile yakından ilgilidir.

Termodinamik Yasaları
Üniversite düzeyindeki fiziğin temelini termodinamik yasaları oluşturur. 0., 1., 2., ve 3. olmak üzere termodinamiğin 4 yasası vardır. Bu yasalara kısaca değinelim.

Sıfırıncı yasa A sistemi ile B sistemi dengedeyse ve B sistemi ile C sistemi de dengedeyse, sonuç olarak A sistemi ve C sistemi dengededir der. Bu ısı transferinin temelini anlamıza yarar.
Birinci yasa şunu söyler: Bir sistemin iç enerjisindeki değişimin, sisteme verilen ısı ile sistemin ortama uyguladığı iş toplamıdır.

İkinci yasa entropi ile ilgilidir. Sistemde iş varsa mutlaka sistemde bir şeyler değişmiştir.

Üçüncü yasa termodinamik süreçlerde verimliliğin asla tam olamayacağını söyler.

Modern Fizik Yasaları
Yukarıdaki temel yasaların dışında, modern fizik ile hayatımıza giren yasalar da şu an için fizikte temel arz etmektedirler. Rölativiye ve quantum mekaniği bunların önemlileridir. Bu teorileri anlamak için mekanik fiziğin sınırlarını aşmak gerekir. Bu da ileri düzeyde fizik bilgisi demektir.
Showing 1 out of 4