Tarih ve Savaş

NightKing
18 Görünümler · 8 ay önce

Türk tarihi, genelde derslerden de gördüğümüz kadarıyla, İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Sonrası Türk Tarihi olarak iki ana başlıkta incelenir. Türkleri İslam'dan önce Göktürk inancıyla ve inançları gereği yürüttükleri devlet yönetimi ve yaşam biçimleriyle tanıdık. Kavimler Göçü'nden sonra coğrafyasını değiştiren Türkler, yeni adreslerinde yeni kültür ve inançlarla tanışmıştır. Türklerin İslamiyetle tanışması ise Talas Savaşı'nda gerçekleşmiştir. Bu belgeselde Türkler için dönüm noktası olan Talas Savaşı'nı tarihten öğrendiklerimiz kadarıyla yeniden canlandıracağız. İyi seyirler.

NightKing
25 Görünümler · 8 ay önce

Türk tarihi, savaşlar ve savaşlar için geliştirilen inanılmaz taktikler, bu taktiklerle kazanılan destansı mücadelelerle dolu. Orta Asya Türkleri, bulundukları coğrafi konum neticesiyle Çin devletleriyle sık sık karşı karşıya gelmiştir. Bu belgeselde ise turan taktiğinin öncüsü, Hun İmparatoru Mete Han'ı ile Çin arasında gerçekleşmiş olan Baideng Savaşı'nda seyredeceğiz. Mete Han, savaştaki ustalığını sergileyecek ve Çinlileri hiç beklemedikleri yerden vurarak büyük bir yenilgiye uğratacak. İyi seyirler.

NightKing
20 Görünümler · 8 ay önce

Hunlar Türk tarihi açısından büyük önem arz etmekte. Kavimler Göçü ile başlattıkları yolculuk, dünya tarihinde çağ değiştirmiş, bugün ki Türklerin de kaderini belirlemiştir. Hunların yetiştirmiş olduğu devlet adamları ve askeri komutanlar cesaret, beceri ve zekalarıyla, hep konuşulmuştur. Bu belgeselde onların içinden birini, Attila'yı savaş sahnesinde görecek, Roma generali Aetius ile karşı karşıya geldiği Katalon Savaşı'nı yeniden canlandıracağız. İyi seyirler.

NightKing
18 Görünümler · 8 ay önce

Türklerin çeşitli nedenlerden dolayı anayurtlarından ayrılmasıyla başlayan Kavimler Göçü, koca bir imparatorluğun yıkılma sürecini de başlatmış, Türk tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak tarihe geçmiştir. Dünya tarih sahnesinde İlk Çağı bitirip, Orta Çağa girilmesine sebep olan bu olayın başlatıcısı Asya Hun Devleti'dir. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu, Kavimler Göçü'nun sonucunda yıkılmıştır.

NightKing
39 Görünümler · 8 ay önce

Yıl 1915. Bu tarihlerde küresel savaşlardan ilki olan, 1. Dünya Savaşı patlak vermiş, Osmanlı Devleti de bazı nedenlerden dolayı savaşa girmişti. Savaş Osmanlı'nın toprak bütünlüğünden dolayı birçok cepheye yayılmış, kanlı çatışmalar yaşanmıştı. Bu cephelerden belki de en önemlisi Çanakkale Cephesi'ydi. Çanakkale'de yaşanacak olan bir mağlubiyet, savaşın seyrini çok büyük ölçüde etkileyecekti. Zafer kesin olarak elde edilmeliydi. İşte Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Zaferi...

NightKing
22 Görünümler · 8 ay önce

Bu belgeselde Roma dönemine, Vikinglerin dönemine, Orta Çağ Avrupası'na ve Osmanlı dönemine doğru yolculuğa çıkacak, bu dönemlerde yaşayan insnların günlük hayatına şahit olacaksınız. İyi seyirler.

NightKing
31 Görünümler · 8 ay önce

1071 Malazgirt Savaşı... Sultan Alparslan yönetimindeki Selçuklu ordusu ile Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği bu savaş, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer olarak bilinir. Biz de bu belgeselde tarih kapılarını açıyor, zamanda yolculuk yapıyor ve bu zaferi baştan yaşıyoruz. İyi seyirler.

NightKing
5 Görünümler · 8 ay önce

Osmanlı İmparatorluğu... Kuruluşundan yıkılışına kadar tarihte önemli rol oynamış, dünya tarih sahnesinde çok büyük ölçüde yer almıştır. Kendi tarihimiz açısından da son derece önemli olan Osmanlı'da birçok padişahı yönetimleriyle, savaşlarıyla, icraatleriyle, fetihleriyle tanıdık. Bu belgesel ise hepsinin hayatına dair önemli kesitleri anlatan muazzam bir derleme. İyi seyirler.

NightKing
6 Görünümler · 8 ay önce

Şimdiye dek Kurtuluş Savaşı'nı kendi tarihçilerimizden dinleyerek öğrendik. Ancak bu mücadelede diğer devletlerin rolü olduğu aşikar. Tarihte yaşamış olduğumuz bu süreç, aslında birçok ülkenin de tarihine iz bırakmış olduğundan, olayların perde arkasını daha iyi anlayabilmek için onların kaynaklarına erişmek son derece önemli. İşte bu belgesel Milli Mücadele Dönemi'ne dair tam olarak bunu gerçekleştiriyor ve olayları Yunanistan gözünden bakarak anlatıyor. İyi seyirler.

NightKing
35 Görünümler · 8 ay önce

Takvimler 6 Ağuştos 1945'i gösteriyordu. Dünya sahnesinde kanlı bir savaş devam ediyor ve milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyordu. İşte tam bu tarihte, dünyanın en büyük insanlık suçlarından birisi işlenmek üzereydi. Bu olay, her ne kadar bir savaşı sonlandıracak olan son bir hamle de olsa, Japonya'nın bir şehrinin kıyameti olacaktı. Hiroşima... Uğradığı atom bombası saldırısı sonrasında yüzbinlerce insanını bir anda kaybetti. Ve sonrasında geçirdiği yıllar boyunca onun izleriyle yaşamaya devam etti.

NightKing
71 Görünümler · 8 ay önce

I. Dünya Savaşı sonrası en başta Almanya olmak üzere, mağlup olmuş devletleri bir hırs bürümüştü. İntikam hırsı. Almanya büyük ekonomik sıkıntılar çekiyor, imzaladığı antlaşmalarla kendini esir alınmış hissediyordu. Ama sonra bir adam ortaya çıktı. O adam Nazi Almanyasının da kurucusu Adolf Hitler'di. Her şeyi düzelteceğinden bahsetti, intikam yeminleri etti ve başa geçerek, ilkine göre daha kanlı geçecek bir savaşın başlamasına sebep oldu.

NightKing
26 Görünümler · 8 ay önce

20. yüzyılda patlak veren Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti de katılmış ve yenilgiyle ayrılmıştı. Savaş sonrasında ağır şartlar taşıyan bazı antlaşmalar imzalanmış ve Osmanlı toprakları paylaşılmak üzere işgal edilmişti. Bu belgesel tüm bu olanlardan sonra başlayan süreci, tarihimizde çok önemli bir yeri olan ve bugünkü cumhuriyetimizin kuruluşunun kapılarını açan mücadeleyi, Milli Mücadele'yi anlatıyor. Elbette başrol oyuncusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun çıkışı ve İzmir'in kurtuluşuna kadar olan zaman diliminde başarılarına da sgeniş bir yer veriyor. İyi seyirler.

NightKing
22 Görünümler · 8 ay önce

Tüm dünyayı kasıp kavuran küresel savaş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan hemen önce İmparatorluk olarak varlığını sürdüren, tarihimizde çok önemli bir yeri olan Osmanlı Devleti'ni de etkilemişti. Osmanlı, o döneme kadar birçok isyan ve savaşla karşı karşıya kalmış ve toprak bütünlüğünün büyük bir kısmını yitirmişti. Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi ve İtilaf Devletlerinin Osmanlı toprakları üzerindeki planları, Osmanlı'nın savaşa girmesine sebep olmuştu.

NightKing
16 Görünümler · 8 ay önce

Birinci Dünya Savaşı... Patlak verdiği 20. yüzyılda, başlangıcından sonuna kadar kanlı mücadelelere yol açmış, milyonlarca asker ve sivilin ölümüne neden olmuştur. Bu savaş dünya devletleri arasında bloklaşma sonucu ortaya çıkan itilaf devletleri ve ittifak devletleri olarak isimlendirilen iki kutbun, birbirlerine karşı kazanacakları zafer uğruna her türlü acımasız yönteme başvurduğu küresel bir savaş. Bu belgesel ise tüm bu gerçekleri ortaya koyuyor ve Birinci Dünya Savaşı'na dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı çalışma haline geliyor. İyi seyirler.